Mail Admin Home

هدیه سه ماه و سه گیگ ویژه کاربران جدید

این مجموعه در نظر دارد برای جلب رضایت شما متقاضیان عزیز و ارائه خدمات برتر، به ازای هر خرید سرویس ADSL دوره ای با مدت زمان سه ماه و حجم دانلود 3G با سرعت 1024KB/S به شما تقدیم نماید.

در صورتیکه خرید شما با سرعتی پایین تر از هدیه این مجموعه باشد سرویس هدیه با سرعت سرویس خریداری شده برابر خواهد شد.

این طرح به تعدادی محدود و در زمانی معین قابل اجرا می باشد.

برای شرکت دراین طرح هر چه سریعتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

رایانه برتر

6282930 (سه خط)