Mail Admin Home

مشترکین گرامی ADSL میتوانند با معرفی دوستان خود به مجموعه ما هدیه ویژه خود را دریافت نمایند به گونه ای که فرم ثبت نام را تکمیل نموده و دوست معرفی شده به مشترکین ADSL این مجموعه بپیوندد یک گیگ ترافیک به شخص معرف هدیه داده خواهد شد. این طرح برای کلیه مشترکین جدید و قبلی قابل اجرا خواهد بود و تا آخر مرداد ماه 1392 معتبر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با دفتر رایانه برتر تماس حاصل فرمایید یا پیام های خود را برای ایمیل ما ارسال نمایید.