Mail Admin Home

مراحل راه‌اندازی سرویس

برای سفارش خدمات +ADSL2 پیش از هر چیز باید مطمئن شوید که خط تلفنی که برای دریافت خدمات از آن استفاده خواهید کرد، در محدوده‌ی سرویس دهی شرکت قرار دارد. کنترل دسترسی به (+ADSL2) یادآوری این نکته ضروری‌ست که اینترنت پرسرعت یا +ADSL2 تنها بر روی زوج سیم‌های مسی قابل ارایه است . بنابراین اگر خط تلفن شما به وسیله فیبر نوری از مرکز مخابرات تامین شده است امکان راه‌اندازی خدمات +ADSL2 بر روی آن وجود ندارد مگر در صورتکه از شرکت مخابرات سرویس اینترنت داشته باشد. در غیر این صورت، توصیه می‌کنیم با کارشناسان شرکت تماس بگیرید تا راهکار جایگزین را به شما پیشنهاد کنند .